Monday, March 31, 2014

หากเรา ไม่คาดหวังในความรัก

          อันความรักที่แรกเริ่ม มักเปี่ยมล้นด้วยความคาดหวัง เรามีเงื่อนไขในการเปิดใจ และไว้วางใจคนๆหนึ่ง แต่เมื่อเวลาเริ่มจะล่วงเลยผ่านไป เขาคนนั้นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราวาดฝันทั้งหมด เมื่อนั้นเอง เราไม่จำเป็นต้องชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำก็ได้ เพราะการชื่นชมนำมาซึ่งการคาดหวัง เราไม่จำเป็นต้องตำหนิทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ชอบในตัวเขา เพราะมุมมองบางอย่างในชีวิตเขา เราเองยังไม่เคยเห็นหรือหาได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงต้องเปิดใจให้กว้างอยู่เสมอ มันไม่ยากนักหรอก ก็แค่เปิดใจให้กว้างพอสำหรับคนพิเศษคนหนึ่งให้เข้าไปอยู่ได้ เมื่อนั้นเอง เราจะไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตเขา หรือเขาไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตเรา ต่างคนต่างมีหนทางที่ต้องเผชิญของตัวเอง แต่ขอแค่เราเป็นสถานที่ ที่เรียกว่า บ้าน ของกันและกัน เป็นที่พักพิงเมื่อเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และเป็นดั่งสายธารเล็กๆ ที่จะนำพาความร่มเย็นมาให้ชีวิต : )

No comments:

Post a Comment