Monday, March 31, 2014

หากเรา ไม่คาดหวังในความรัก

          อันความรักที่แรกเริ่ม มักเปี่ยมล้นด้วยความคาดหวัง เรามีเงื่อนไขในการเปิดใจ และไว้วางใจคนๆหนึ่ง แต่เมื่อเวลาเริ่มจะล่วงเลยผ่านไป เขาคนนั้นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราวาดฝันทั้งหมด เมื่อนั้นเอง เราไม่จำเป็นต้องชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำก็ได้ เพราะการชื่นชมนำมาซึ่งการคาดหวัง เราไม่จำเป็นต้องตำหนิทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ชอบในตัวเขา เพราะมุมมองบางอย่างในชีวิตเขา เราเองยังไม่เคยเห็นหรือหาได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงต้องเปิดใจให้กว้างอยู่เสมอ มันไม่ยากนักหรอก ก็แค่เปิดใจให้กว้างพอสำหรับคนพิเศษคนหนึ่งให้เข้าไปอยู่ได้ เมื่อนั้นเอง เราจะไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตเขา หรือเขาไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตเรา ต่างคนต่างมีหนทางที่ต้องเผชิญของตัวเอง แต่ขอแค่เราเป็นสถานที่ ที่เรียกว่า บ้าน ของกันและกัน เป็นที่พักพิงเมื่อเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และเป็นดั่งสายธารเล็กๆ ที่จะนำพาความร่มเย็นมาให้ชีวิต : )

Sunday, March 9, 2014

ความน่ารักของคนๆหนึ่ง หาได้อยู่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก หากมองเข้าไปภายในจิตใจ เราจะค้นพบความงดงามอันเป็นนิรันดร์ ของคนหนึ่งคนนั้น : )

Saturday, March 1, 2014

เรามองว่า คนฝรั่งก็หน้าตาเหมือนๆกัน เขาก็มองว่าคนเอเชียหน้าตาเหมือนๆกัน

เหมือนชีวิต บางครั้งอะไรที่ไกลตัวไม่คุ้นเคย เราอาจมองว่ามันก็เหมือนๆกัน ไม่น่าค้นหา

แต่ถ้าเราเพ่งสังเกตให้ดี ทุกอย่างล้วนมีความต่างและเหมือนในรายละเอียด

ผู้ที่หวังดีเท่านั้น จึงจะมาว่ากล่าวตักเตือนเรา ...ฟังไว้จะเป็นประโยชน์นะเออ