Saturday, October 5, 2013


ผู้คนเดินยั้วเยี้ยเต็มถนน รถราติดขัดไปทั่ว
รวมตัวกันอยู่ในเมืองศิวิไล โก้หรูและโอ้อวด
เราดูถูกของสาธารณะ ไม่เหลียวแลปัญหาในสังคม
เมื่อปัญหานั้นมาถึงตัว จึงค่อยเดือดเนื้อร้อนตัว
จะต้องแชร์ให้เป็นประเด็น จะเรียกร้อง และต้องชนะ
เราฟังความข้างเดียว และกร่นด่าคู่ตรงข้าม
เราสร้างค่านิยม ว่าเงินซื้อได้ทุกสิ่ง
ไฉนเราต้องเป็นคนดี ในเมื่อการทำความดีไม่เคยให้ผลตอบแทนกลับมา

เราใช้เวลากับการสร้างทุกสิ่งที่ดูไม่มีเหตุผล และบอกว่ามันคือเหตุผล
ก็เรามันคือ มนุษย์