Tuesday, December 31, 2013

บางทีก็กรอบ

เราจะคิดได้กว้างไกลแค่ไหนถ้าไม่มีกรอบ แต่ความคิดเราจะสะเปะสะปะแค่ไหนถ้าไม่มีกรอบ

เพราะงั้น ขอชีวิตที่บางทีก็กรอบ บางทีก็ไม่กรอบ

Sunday, December 29, 2013

หรือศิลปินสมัยนี้ ต้องสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองด้วยการแต่งตัวแนวๆ ไม่ใช่พัฒนาที่ดนตรี...