Sunday, March 7, 2010

Come to My Bedroom


ห้องนอนเน่าๆของผม
นอนเล่น
ฟังjazzไปเรื่อย
วาดรูปบ้าง
ขีดเขียนผนังห้องบ้าง
ละเลงสีโคมไฟบ้าง
เล่นcelloบ้าง
อ่านหนังสือบ้าง
อยู่แล้วสบายใจ

No comments:

Post a Comment