Saturday, April 6, 2013

โลกยังต้องหมุน

หมุนรอบตัวเอง

เรายังต้องรออีกนานแค่ไหน

กว่าจะมีโอกาสได้พบเธอ

และหวังว่าเธอก็รอพบเช่นกัน

มันอาจจะเป็นไปไม่ได้

แต่ฉันจะลอง

ฉันจะรอดู โลกที่หมุนไป

หมุนเธอมาหาฉัน ...สักวัน


No comments:

Post a Comment