Tuesday, April 30, 2013

หากเราเป็นนก เราคงบินไปไกลแสนไกล
หากเราเป็นศิลปิน เราคงวาดอารมณ์ออกมาเป็นภาพ
หากเราคือหนังสือ เราจะบอกเล่าเรื่องราวมากมาย

หากเรา เป็น เรา เราจะทำอะไร?

อย่าลืมตัวเอง

No comments:

Post a Comment